شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس: جناب آقای محمد درویشی ( رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای اسماعیل دلخوش ( مسیول خانه نخبگان بسیج گیلان )

دبیرعلمی  و امور اداری کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد

مسئول ارتباطات و روابط عمومی کنفرانس : سرکار خانم لیلا محمدی ( مشاور امور بانوان خانه نخبگان بسیج گیلان )

مسول برنامه ریزی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله