هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

 هر مقاله شامل یکی از ۲ گزینه زیر می باشد :

۱پرداخت هزینه داوری مقاله= ۱۰۰۰۰۰ معادل یکصد هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

۲پرداخت هزینه داوری مقاله + هزینه پست= ۱۵۰۰۰۰معادل صدوپنجاه هزار تومان

(شامل پرینت گواهی تایید داوری + پرینت گواهی حضور+ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

 

توجه :  آپشن اضافی ( اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

CD مجموعه مقالات کنفرانس : هر عدد ۴۰۰۰۰ تومان

در صورت تمایل پژوهشگران گرامی می توانند نسبت به دریافت CD محموعه مقالات اقدام کنند.توجه بفرمایید این آپشن ویژه پرداخت هزینه داوری مورد شماره ۲ می باشد.این مورد می بایست جداگانه واریز گردد.

 

نکات مهم :

۱ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۲ – جهت استفاده از تخفیف برای ارسال مقاله دوم و بیشتر وجود نام یکی از نویسندگان مقاله اول در بخش نویسندگان مقاله دوم کافی می باشد . به عبارت دیگر برای استفاده از تخفیف مقاله دوم، اجباری جهت درج نام نویسنده مسول مقاله اول بصورت نویسنده مسول مقاله دوم وجود ندارد.

۳ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر می گردد.

 

ب ) پرداخت ها:

۱ – پرداخت آنلاین : ( کلیه کارت های عضو شبکه شتاب )

 

 
 


۲ – راه دوم پرداخت :

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳ملی ایران به نام هادی ویشکی نژاد ( امور اداری )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس